Kinesis

Inspirasjon fra østen

Kinesis er en ny treningsmetode som henter sin inspirasjon fra østlige treningsformer og livstil.

 

Metoden er kanskje det mest revolusjonerende som har skjedd innen treningsverdenen de siste 20 årene.
Kinesis er en ny måte å trene på som kombinerer balanse, styrke og fleksibilitet i bevegelsesmønsteret.
Treningsformen gir en jevn motstand gjennom hele bevegelsen uansett øvelse.
En får alle fordelene av å trene frivekter uten at en må være på frivektrommet